Om Family Michaud

Historia

Family Michaud är ett familjeägt företag i tredje generationen, specialiserat på produktion, tappning och kommersialisering av högkvalitativ honung och andra produkter från bikupor.

Yves Michaud, som grundade företaget 1920, var en passionerad och kreativ man som ägnade sig helt och hållet åt biodling och framställningen av honung.
Genom att flytta sina bikupor efter års- och blomningstider lyckades han få flera skördar per år samt skapa enblommig honung. Han blev därmed en föregångsman inom ”vandrande biodling”.

Yves Michaud var alltid mån om högsta möjliga kvalitet och blev också den första personen i Frankrike att införa nya processer som möjliggjorde extrahering av honung utan pressning: ”perforextractorn”, det roterande filtret och de första nylontygerna för filtrering. Genom att ständigt förbättra biodling och produktionsteknik bidrog han till att göra Frankrike till en av de främsta producenterna av honung i Europa.

Bernard Michaud, grundarens son, drev familjeföretaget mellan 1965 och 1990. Han brann för biodling precis som sin far och låg bakom kommersialiseringen av honung under varumärket ”Lune de Miel” i hela den franska dagligvaruhandeln. Han låg också bakom idén att föra fram premiumhonung från olika områden i Frankrike under varumärket ”Miel l’Apiculteur”.

Vincent Michaud, grundarens barnbarn, har drivit företaget sedan 1990. Tack vare en marknadsföringsstrategi som framhäver honungens höga kvalitet har bolaget utvecklat en stark internationell verksamhet. Idag exporteras produkterna till mer än 60 länder världen över. Dotterbolaget, Michaud Nordic Distribution AB har funnits i Sverige sedan 2007 & är idag en av de största exportmarknaderna för företaget.

”Det finns inte bara en honung utan det finns lika många honungssorter som det finns viner”

Beroende på blommornas ursprung och vilka biodlingsmetoder som används finns möjligheten, precis som för stora viner, att hitta en överraskande mängd olika smaker, färger och konsistenser. Från biodlingen i Gan, som ligger vid foten av Pyrenéerna, flyttar vi våra bikupor över hela sydvästra Frankrike för att framställa den ansedda Acacia- och bergshonungen.

Stärkta av traditionen, strävar företaget fortfarande idag efter att framställa honung som är sällsynt, karakteristisk och unik. Man fäster stor vikt vid innovation och teknik, som ska gagna hela honungsbranschen, genom att investera i sitt laboratorium, som sedan 2013 har en ISO-certifiering; COFRAC.

Verksamhet

Företaget grundades 1920 mellan de gröna kullarna vid foten av Pyrenéerna. Där börjar historien om en familj vars passion kommer att spänna över tre generationer.

Grundaren, Yves Michaud, var en passionerad och kreativ man som ägnade hela sin tid åt biodling och framställandet av honung.

Idag strävar fortfarande företaget Famille Michaud Apiculteurs efter att framställa honung som är sällsynt, karakteristisk och unik genom den biodlingstradition som Yves startade för nästan hundra år sedan. Målet då som nu är att leda utvecklingen av biodling i Frankrike.

Med ledord som tradition, noggrannhet och ständig innovation har företaget tagit en ledande plats på marknaden. Med ett starkt rykte som expert på området har man skapat en komplex men njutbar produkt som uppfyller dagens konsumenters förväntningar.

Idag har företaget som är baserat i Gan i sydvästra Frankrike 158 anställda.

Värderingar

Det är ingen tillfällighet att vår familjedrivna honungsfabrik har varit baserad i Gan vid foten av Pyrenéerna sedan 1920!

Vi sätter stort värde på kvaliteten på vår miljö för renheten i våra produkter, från den plats vi skördar till den plats vi förpackar.

Vårt engagemang för miljön och naturligheten i våra produkter har lett oss till att välja mer och mer ekologiskt odlad honung och att skapa en förteckning över biodling i skyddade områden

Vi vill bevara bina i sin naturliga miljö som också är din miljö! För att göra detta har vi nu infört ett antal åtaganden med olika åtgärder:

Respektera bina och honungen

För att garantera hög kvalitet på vår honung har vi utvecklat en förteckning ”Biodling i skyddade områden” som innehåller åtta åtaganden som bygger på respekt för biodlingens traditioner och miljövänlighet.

Våra åtaganden:

 • Användning av traditionella trä bikupor och ramar
 • Strikt kontroll av ursprung och kvalitet genom ett specialiserat laboratorium
 • Utvinning av honung genom kallcentrifugering
 • Välja ut erfarna biodlare för att driva ett arbete för ständiga kvalitetsförbättringar
 • Välja ut områden där den naturliga miljön håller hög kvalitet
 • Använda traditionella biodlingstekniker som säkerställer hög renhet i honungen
 • Våra biodlare skyddar bin som är viktiga för den biologiska mångfalden
 • Tillvarata mångfalden i smaken av honung, en oändlig källa till glädje och välbefinnande

Respektera jordbruk

Vårt arv från ekologiskt jordbruk:
Famille Michaud Apiculteurs var en av pionjärerna inom den ekologiska rörelsen genom att börja sälja ekologisk honung redan 1999.
Våra ekologiska produkter är certifierade av Ecocert vilket är den största ekologiska certifieringen i Frankrike. Här i Sverige är våra produkter KRAV märkta.För oss är ekologiskt jordbruk mer än en etikett. Därför har vi ett antal strikta åtgärder som garanterar högsta möjliga kvalitet på våra produkter. Till exempel köper vi vår honung från auktoriserade ekologiska biodlare med vilka vi har byggt pålitliga relationer.Det betyder också att vårt sortiment av ekologiska produkter erbjuder en hög kvalitet samt bidrar till utvecklingen av ekologiskt jordbruk. Vi erbjuder ekologisk honung därför att vi vill bevara binas naturliga miljö.

Respektera människan

Våra åtaganden:

 • Förbli ett självständigt familjeägt företag – vi är medvetna om att det är tack vare människorna vi jobbar med som vi kunnat leva vår biodlingspassion i mer än 80 år nu!
 • Respekt mot våra leverantörer
 • Utveckla Fair Trade tillsammans med ett nätverk av ”Fair Trade” biodlare

Rättvise märkningen ger oss möjligheten att bevara de lokala biodlarna genom att:

 • Grunda en rättvis affärsrelation med lokala biodlare
 • Bidra till den sociala och ekonomiska utvecklingen
 • Se till att alla fundamentala rättigheter är respekterade: frihet, arbetsförhållanden, säkerhet och värdighet
 • Förbättra livsförhållandena för biodlare genom att betala en lön som täcker alla deras kostnader
 • Respektera miljön

Respektera miljön

Enkla initiativ som ska hjälpa oss att skydda vår planet:

 • Vi har ett ekologiskt program för alla våra förpackningar
 • Ett eget vattenverk garanterar att vattnet som vi släpper ut från vår honungsanläggning är anpassat till miljöreglerna
 • Allt avfall är sorterat och sedan återvunnet
 • Vi förbättrar ständigt våra förpackningar för att minska avfallet
 • Vi garanterar att det inte finns något Bisphenol A i våra plastförpackningar.

Laboratorium

I vårt laboratorium genomförs ca 100 000 analyser per år, vilket innebär att honung från runt 1 miljon bikupor kontrolleras noggrant innan den väljs ut.

Laboratoriet är även unikt då det har tilldelats COFRAC-certifikatet för att man inom sin genre har ett så avancerat laboratorium. Man har bland annat utvecklat sina egna filtreringsmetoder där honungens temperatur aldrig överstiger den temperatur som hålls i bikuporna som är 35°C.